ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ต.ค. 2563
42 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
30 ก.ย. 2563
43 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
30 ก.ย. 2563
44 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
30 ก.ย. 2563
45 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
246
30 ก.ย. 2563
46 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่างิว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
30 ก.ย. 2563
47 เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
30 ก.ย. 2563
48 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
25 ก.ย. 2563
49 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
374
27 ส.ค. 2563
50 ประกาศผลสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
333
11 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48