ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
480
10 ส.ค. 2552
412 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
06 ส.ค. 2552
413 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
532
05 ส.ค. 2552
414 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
09 ก.ค. 2552
415 รายงานรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
09 ก.ค. 2552
416 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
03 ก.ค. 2552
417 การออกบริการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ของตำบลท่างิ้วประจำเดือนมิถุนายน 2552
573
22 มิ.ย. 2552
418 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ ดาวน์โหลดเอกสาร
493
18 มิ.ย. 2552
419 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
505
11 มิ.ย. 2552
420 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
09 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48