ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 อบต.ท่างิ้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและการจัดทำบัตรคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
635
27 พ.ย. 2552
402 อบต.ท่างิ้ว รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
586
19 พ.ย. 2552
403 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีที่ดินหลักฐาน ส.ค.1 ให้มาขอออกโฉนด หรือ น.ส.3 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
539
17 พ.ย. 2552
404 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
511
17 พ.ย. 2552
405 รายงานรับจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
10 พ.ย. 2552
406 งบรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
10 พ.ย. 2552
407 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พศ.2552
725
14 ต.ค. 2552
408 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุ ดาวน์โหลดเอกสาร
506
13 ต.ค. 2552
409 งบรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
09 ต.ค. 2552
410 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
501
21 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48