ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
18 ธ.ค. 2551
392 รายการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
479
09 ธ.ค. 2551
393 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
09 ธ.ค. 2551
394 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
417
08 ธ.ค. 2551
395 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
420
01 ธ.ค. 2551
396 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
437
07 พ.ย. 2551
397 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
480
10 ก.ย. 2551
398 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
491
20 ส.ค. 2551
399 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
418
17 มิ.ย. 2551
400 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
461
16 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44