ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
08 เม.ย. 2552
382 รายงานรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
08 เม.ย. 2552
383 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
426
07 เม.ย. 2552
384 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
09 มี.ค. 2552
385 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
20 ก.พ. 2552
386 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
20 ก.พ. 2552
387 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
404
10 ก.พ. 2552
388 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนมกราคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
06 ก.พ. 2552
389 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
08 ม.ค. 2552
390 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
08 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44