ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 อบต.ท่างิ้ว รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
19 พ.ย. 2552
362 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีที่ดินหลักฐาน ส.ค.1 ให้มาขอออกโฉนด หรือ น.ส.3 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
492
17 พ.ย. 2552
363 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
17 พ.ย. 2552
364 รายงานรับจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
10 พ.ย. 2552
365 งบรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
10 พ.ย. 2552
366 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พศ.2552
670
14 ต.ค. 2552
367 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุ ดาวน์โหลดเอกสาร
444
13 ต.ค. 2552
368 งบรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
09 ต.ค. 2552
369 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 24 กันยายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
431
21 ก.ย. 2552
370 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
423
10 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44