ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
262
11 มิ.ย. 2552
352 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
09 มิ.ย. 2552
353 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนเมษายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
04 พ.ค. 2552
354 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
08 เม.ย. 2552
355 รายงานรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
08 เม.ย. 2552
356 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
247
07 เม.ย. 2552
357 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
09 มี.ค. 2552
358 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
20 ก.พ. 2552
359 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
20 ก.พ. 2552
360 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
227
10 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41