ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 งบรับ-จ่ายประจำเดือนมกราคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
10 ก.พ. 2553
352 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น.และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมส ดาวน์โหลดเอกสาร
488
08 ก.พ. 2553
353 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ตั้งแต่มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
08 ก.พ. 2553
354 งบรับ-จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
10 ม.ค. 2553
355 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
452
08 ม.ค. 2553
356 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1440
22 ธ.ค. 2552
357 งบรับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
414
10 ธ.ค. 2552
358 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมพลังมวลชนเพื่อถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2552
588
02 ธ.ค. 2552
359 อบต.ท่างิ้ว ขอแจ้งให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
721
27 พ.ย. 2552
360 อบต.ท่างิ้ว ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและการจัดทำบัตรคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
568
27 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44