ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
01 พ.ย. 2553
332 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ขอแจ้งกำหนดการรับเบี้ยยังชีพรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
473
14 ต.ค. 2553
333 รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
14 ต.ค. 2553
334 รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
12 ต.ค. 2553
335 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
401
23 ก.ย. 2553
336 รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
498
01 ก.ย. 2553
337 งบรับ-จ่ายประจำเดือนกรกฏาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
487
10 ส.ค. 2553
338 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประ ดาวน์โหลดเอกสาร
456
05 ส.ค. 2553
339 งบรับ-จ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
10 ก.ค. 2553
340 งบรับ-จ่ายประจำเดือนเมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
10 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44