ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 งบรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
734
10 มี.ค. 2553
322 อบต.ท่างิ้ว ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมกันจำนวน 8 หมู่บ้าน ในวันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
05 มี.ค. 2553
323 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
17 ก.พ. 2553
324 งบรับ-จ่ายประจำเดือนมกราคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
10 ก.พ. 2553
325 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เและประชาชนผู้สนใจข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น.และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมส ดาวน์โหลดเอกสาร
308
08 ก.พ. 2553
326 กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ตั้งแต่มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
08 ก.พ. 2553
327 งบรับ-จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
10 ม.ค. 2553
328 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและการสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
08 ม.ค. 2553
329 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1257
22 ธ.ค. 2552
330 งบรับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
10 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41