ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
579
12 เม.ย. 2554
312 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนมีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
08 เม.ย. 2554
313 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
08 เม.ย. 2554
314 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบลท่างิ้ว
450
28 มี.ค. 2554
315 ขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกรที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
558
14 มี.ค. 2554
316 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
04 มี.ค. 2554
317 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
515
24 ก.พ. 2554
318 ขอเชิญร่วมจัดทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเป็นเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
467
14 ก.พ. 2554
319 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
528
11 ก.พ. 2554
320 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๔ และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
453
09 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44