ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
555
05 ส.ค. 2554
302 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเข้าร่วมประชุมสภา
467
05 ส.ค. 2554
303 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
499
28 ก.ค. 2554
304 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
19 ก.ค. 2554
305 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนมิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
06 ก.ค. 2554
306 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
691
01 ก.ค. 2554
307 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมั ดาวน์โหลดเอกสาร
514
10 มิ.ย. 2554
308 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
09 มิ.ย. 2554
309 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบล
484
27 พ.ค. 2554
310 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนเมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
06 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44