ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 รับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
08 พ.ย. 2554
292 รายงานงบการเงินประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
12 ต.ค. 2554
293 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา
995
07 ต.ค. 2554
294 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
520
06 ต.ค. 2554
295 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
610
20 ก.ย. 2554
296 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
16 ก.ย. 2554
297 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 ก.ย.2554
527
09 ก.ย. 2554
298 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนสิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
06 ก.ย. 2554
299 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
18 ส.ค. 2554
300 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนกรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
05 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44