ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนสิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
06 ก.ย. 2554
272 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
18 ส.ค. 2554
273 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนกรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
05 ส.ค. 2554
274 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
370
05 ส.ค. 2554
275 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเข้าร่วมประชุมสภา
291
05 ส.ค. 2554
276 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
319
28 ก.ค. 2554
277 รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
19 ก.ค. 2554
278 รายงานรายรับ-รายจ่ายเดือนมิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
06 ก.ค. 2554
279 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
508
01 ก.ค. 2554
280 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมั ดาวน์โหลดเอกสาร
332
10 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41