ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
19 ธ.ค. 2554
262 รับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
07 ธ.ค. 2554
263 ประชาสัมพันธ์ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยสวัสดิการความพิการประจำปี งบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
17 พ.ย. 2554
264 รับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
08 พ.ย. 2554
265 รายงานงบการเงินประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
12 ต.ค. 2554
266 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา
799
07 ต.ค. 2554
267 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
340
06 ต.ค. 2554
268 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
431
20 ก.ย. 2554
269 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
16 ก.ย. 2554
270 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 ก.ย.2554
346
09 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41