ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศประมวลของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่างิ้ว พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
19 มี.ค. 2557
242 การชำระค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี2556 และ2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
12 มี.ค. 2557
243 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
12 มี.ค. 2557
244 รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
18 ก.พ. 2557
245 การโอนงบประมาณครั้งที่ 3 /2557 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
20 ธ.ค. 2556
246 การโอนงบประมาณครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
26 พ.ย. 2556
247 ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ.2557-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
21 พ.ย. 2556
248 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
509
06 พ.ย. 2556
249 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
06 พ.ย. 2556
250 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
458
01 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48