ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 มอบหมายงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 ก.ค. 2564
12 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 มิ.ย. 2564
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
14 พ.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการชำระภาษีผ่านธนาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
90
05 พ.ค. 2564
15 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
27 เม.ย. 2564
16 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
26 เม.ย. 2564
17 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
26 เม.ย. 2564
18 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศข่าวสารของทางราชการ (รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
26 เม.ย. 2564
19 เรื่อง รายงานผลการดำเนินประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 เม.ย. 2564
20 เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48