ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
08 พ.ค. 2558
162 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
05 พ.ค. 2558
163 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
363
23 เม.ย. 2558
164 ประกาศผลการดำเนินงาน (รับ-จ่าย) ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
08 เม.ย. 2558
165 ประกาศรายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
08 เม.ย. 2558
166 ประกาศ เรื่อง การแบ่งทำเลและกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
284
16 มี.ค. 2558
167 รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
13 มี.ค. 2558
168 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
11 มี.ค. 2558
169 รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 258 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
18 ก.พ. 2558
170 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
27 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44