ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
12 ต.ค. 2560
132 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
29 ก.ย. 2560
133 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
244
29 ก.ย. 2560
134 ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
29 ก.ย. 2560
135 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
28 ก.ย. 2560
136 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
07 ก.ย. 2560
137 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินสิทธิภาพของเทศบาลตำบลท่างิ้ว (Local Performance Assessment:(LPA ) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
22 ส.ค. 2560
138 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
11 ส.ค. 2560
139 ประกาศ เรื่องรายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฏาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
04 ส.ค. 2560
140 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
11 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48