ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 ต.ค. 2558
122 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
24 ก.ย. 2558
123 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 ก.ย. 2558
124 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
29 ส.ค. 2558
125 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
26 ส.ค. 2558
126 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฏาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
10 ส.ค. 2558
127 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
137
21 ก.ค. 2558
128 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
10 ก.ค. 2558
129 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่างิ้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
26 มิ.ย. 2558
130 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
105
24 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41