ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
17
10 ม.ค. 2562
92 คำสั่งเรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
15
10 ม.ค. 2562
93 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่างิ้ว
12
10 ม.ค. 2562
94 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
15
10 ม.ค. 2562
95 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม
12
10 ม.ค. 2562
96 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
13
10 ม.ค. 2562
97 คำสั่งเทศบาลตำบลท่างิ้วเรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
13
10 ม.ค. 2562
98 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
07 ม.ค. 2562
99 ประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
01 ม.ค. 2562
100 ประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
06 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48