ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
22 ก.ย. 2559
92 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
07 ก.ย. 2559
93 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 ส.ค. 2559
94 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
04 ส.ค. 2559
95 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฏาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
03 ส.ค. 2559
96 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลท่างิ้ว (LPA) ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 ก.ค. 2559
97 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
11 ก.ค. 2559
98 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
08 ก.ค. 2559
99 ประกาศ เรื่อง ผลการสรุปประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ก.ค. 2559
100 ประกาศ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41