ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
31 ต.ค. 2562
2 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
31 ต.ค. 2562
3 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ต.ค. 2562
4 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ต.ค. 2562
5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
22 ต.ค. 2562
6 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 ต.ค. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 ก.ย. 2562
8 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 ก.ย. 2562
9 ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 มิ.ย. 2562
10 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40