ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2551 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2551 และครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน 2551
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 320 คน