ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2551 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2551
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 288 คน