ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2550 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2550
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 316 คน