ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินสิทธิภาพของเทศบาลตำบลท่างิ้ว (Local Performance Assessment:(LPA ) ประจำปี 2560
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน