ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2550 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 267 คน