ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2551 ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 13 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 302 คน