ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2551 ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 295 คน