ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2550 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2550 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 286 คน