ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
  รายละเอียด : เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการใช้นำประปา และอัตราค่าบริการ พ.ศ.2551
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 240 คน