ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตหมู่บ้านตามรายละเอียดดังนี้
  รายละเอียด : วันที่ 26 ม.ค. 51 หมู่ที่ 1 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 ก.พ. 51 หมู่ที่ 2,3 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 วันที่ 9 ก.พ. 51 หมู่ที่ 4 ณ วัดป่ายาง วันที่ 16 ก.พ. 51 หมู่ที่ 5 ณ วัดท่างาม วันที่ 23 ก.พ. 51 หมู่ที่ 5 ณ วัดเทพนิมิตร วันที่ 1 มี.ค. 51 หมู่ที่ 6 ณ ที่ประชุมประจำหมู่บ้าน วันที่ 15 มี.ค.51 หมู่ที่ 8 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 351 คน