ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างิ้ว ครั้งที่ 1/2550
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2550 วันที่ 14 ธันวาคม 2550
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 230 คน