ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างิ้ว ครั้งที่ 1/255
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภา อบต.ท่างิ้ว ครั้ง 1/2550 (ครั้งแรก) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 420 คน