ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การขออนุญาตใช้น้ำประปาหมู่ที่ 3 , 5 , 6 , 8 ต.ท่างิ้ว
  รายละเอียด : อบต.ท่างิ้วได้เปิดให้ขออนุญาตใช้น้ำประปา ณ สำนักงาน อบต.ท่างิ้ว โดยนำเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน มา 1 ชุด พร้อมกับค่าธรรมเนียนในการขอใช้น้ำประปา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 361 คน