ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 270 คน