ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2556 (7 มิ.ย. 56)
  รายละเอียด :

ขอเชิญประชาชนชาวตำบลท่างิ้ว ทุกท่าน นำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

ฉีดยาคุมกำเนิด และทำหมัน/ตอน

โครงการบูรณาการร่วมระหว่างเทศบาลตำบลท่างิ้ว กับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนับบ้าในสัตว์เลี้ยง

ประจำปี พ.ศ. 2556

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ (สระบัว) หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลท่างิ้ว  โทร. 075-377300

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 296 คน