ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดในการขอหมายเลขประจำบ้าน
  รายละเอียด :

ตามที่เทศบาลตำบลท่างิ้ว ได้มีการจัดทำเอกสารที่ประชาชนได้เขียนคำร้องเพื่อขอหลักฐานในการติดต่อราชการกับกองช่าง เทศบาลตำบลท่างิ้ว ในเรื่องต่างๆ  คือ

1.การขอหมายเลขประจำบ้าน

2.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

3.การขอหน้งสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง

เพื่อให้การปฏิบัติในการยื่นเอกสารเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอแจ้งรายละเอียดในการจัดทำให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสารและได้แนบรายละเอียดต่างๆ มาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 205 คน