ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนตำบลท่างิ้วร่วมกันชำระภาษีบำรุงท้องที่ (นอกสถานที่)
  รายละเอียด : ร่วมกันชำระภาษี นอกสถานที่ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 495 คน