ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอหมายเลขประจำบ้าน
  รายละเอียด : เอกสารการขอหมายเลขประจำบ้าน มีความสำคัญจึงขอแจ้งเพื่อให้ได้นำเอกสารมายื่นเพื่อสะดวกกับท่าน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 361 คน