ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับเอกสารกองช่าง
  รายละเอียด : ตามที่นายบุญเรื่อง  สักมาศ  ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างไว้กับทางเทศบาลตำบลท่างิ้ว  นั้น  บัดนี้เอกสารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาติดต่อขอรับได้ที่กองช่าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 364 คน