ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับเอกสารกองช่าง
  รายละเอียด : ตามที่นางสาวสุภาพร  สังสุข  ได้แจ้งให้ทางเทศบาลตำบลท่างิ้ว  รับรองทางข้ามเหมือง    น้้น  บัดนี้เอกสารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้มารับได้ที่กองช่าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 254 คน