ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับเอกสารกองช่าง
  รายละเอียด : ตามที่นายอนันต์  รัตนพันธ์  ได้ยื่นเรื่องขอให้รับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างไว้กับทางเทศบาลตำบลท่างิ้ว  นัี้น  บัดนี้เอกสารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้มารับเอกสารได้ที่กองช่าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 451 คน