ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับเอกสารกองช่าง
  รายละเอียด :

ตามที่ นางอรอนงค์  พรหมเดช  ได้ยื่นเอกสารเพื่อให้รับรองกรรมสิทธิ์ส่ิงปลูกสร้างไว้กับทางเทศบาลตำบลท่างิ้วนั้น  บัดนี้เอกสารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้มาติตต่อขอรับได้ที่กองช่าง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 412 คน