ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับเอกสารกองช่าง
  รายละเอียด : ตามที่นางสุชาดา  เต็มเปี่ยม  ได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กับทางเทศบาลตำบลท่างิ้ว  นั้น  บัดนี้เอกสารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาติดต่อขอรับได้ที่กองช่าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 556 คน