ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับเอกสารกองช่าง
  รายละเอียด : ตามที่นางนิสากร  พรหมมาศ  ได้แจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับทางเทศบาลตำบลท่างิ้ว นั้น  บัดนี้เอกสารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาติดต่อขอรับได้ที่กองช่าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 392 คน