ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับเอกสารกองช่าง
  รายละเอียด : ตามที่นางสาวรัตติกาล  จันทร์ประกอบ ได้แจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ไว้กับเทศบาลตำบลท่าง้ิว  บัดนี้เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้มาติดต่อขอรับได้ที่กองช่าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 373 คน