ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับเอกสารกองช่าง
  รายละเอียด : ตามที่นางสาวเกศราพร  จงรัก  ได้แจ้งขอหมายเลขประจำบ้านไว้กับทางเทศบาลนั้นบัดนี้เอกสารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้มาติดต่อขอรับได้ที่กองช่าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 406 คน