ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับเอกสารกองช่าง
  รายละเอียด : ตามที่นางสุภาพร  แสวรรณ  ได้แจ้งขอหมายเลขประจำบ้านไว้กับทางเทศบาลตำบลท่างิ้ว นั้น  บัดนี้เอกสารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้มาติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองช่าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 377 คน