ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับเอกสารกองช่าง
  รายละเอียด : ตามที่นางมัลลิกา  คงแก้ว  ได้แจ้งขอหมายเลขประจำบ้านไว้กับทางเทศบาลตำบลท่างิ้ว  บัดนี้เอกสารได้ดำเนินการเสร็นแล้ว  ให้มารับเอกสารได้ที่กองช่าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 418 คน