ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับเอกสารกองช่าง
  รายละเอียด : ตามที่  นางสาวศิริวรรณ  ทรัพยาสาร  ได้แจ้งขอหมายเลขประจำบ้านไว้กับทางเทศบาล  บัดนี้เอกสารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้มารับเอกสารได้ที่กองช่าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 411 คน